Solid infrastruktur i bunnen

Bredvid og Felleskjøpet

Bredvid samarbeider med Felleskjøpet i utviklingen av digitale løsninger som 'Min Gård', infrastruktur i Microsoft Azure og identitetsplattformer.

Teknologier

.NET

Azure

C#

DevOps

React

Remix.js

Identity Server

Microsoft Entra ID

Azure AD B2C

Tjenester

Arkitektur

Rådgivning

Prosjektledelse

Systemutvikling

Autentisering (SSO)

UX Design

Applikasjonssikkerhet

"Min gård" - en sentral del av gårdsdriften

Bredvid begynte samarbeidet med Felleskjøpet juni 2017 for å utvikle «Min Gård», en portal som skal være bondens sentrale kontaktflate med Felleskjøpet, og være en sentral del av gårdsdriften. Dette prosjektet bygget videre på en allerede eksisterende webløsning hos Felleskjøpet.

Felles infrastruktur og gode utviklingsrutiner

I august 2018 var Bredvid med å etablere felles infrastruktur for mikrotjenester og web applikasjoner i Microsoft Azure. Det ble satt opp felles utviklingsmiljø for .NET-tjenester og for Angular-baserte webapplikasjoner. Bredvid var også med på å utforme og implementere løsninger og opplæring av utviklingsteam samt etablere rutiner.

Større forutsigbarhet i produksjon av kraftfôr

I august 2021 bisto Bredvid i utviklingen av et digitalt verktøy for å analysere bestillingsdata. Hensikten var å øke produksjonseffektivitet, samt redusere friksjon i bestillingsprosessen, ved bruk av maskinlæring. Bredvid var med å lage og teste ulike typer prediksjonsmodeller, hvor blant annet teknikker som Gradient Boost og Random Forest ble brukt. Applikasjonen som utnyttet prediksjonene ble også utviklet av Bredvid. Som et resultat kunne felleskjøpet få større innsikt i bestillingsmønstre og større forutsigbarhet i produksjon av kraftfôr.

Felles identitetsplattform

Bredvid spiller i dag en sentral rolle i oppbyggingen av en felles identitetsplattform for Felleskjøpets og Granngårdens webløsninger. Bredvid bygger en tjeneste basert på Azure B2C for brukerautentisering, tilgangskontroll og felles pålogging. I tillegg bistår Bredvid i videreutvikling av Felleskjøpets datasystemer for identitet og adgangshåndtering, samt lagring og behandling av kundedata og relevante intergrasjoner til andre tjenester i økonsystemet.