Voks med oss

Vi er engasjerte og dyktige fagfolk. Hos oss møtes du med tillit, frihet og rom til å utvikle deg sammen med flinke og hyggelige folk - og du får jobbe med spennende og utfordrende prosjekter.

Ledige stillinger

Jeg har gått fra å bare programmere til å også ha et kundeansvar. Finne ut hva vi skal gjøre og hvordan vi skal løse det. Ha ansvar for andre utviklere og hva de gjør. Hvordan vi leverer det, men også rådgivning innenfor estimering og prioritering.

- Henrik Mørk

Seniorutvikler i Bredvid

Faglig utvikling

 • Kompetanseprogram

  Når du starter i Bredvid så er det interessen for å lære og for å bli en bedre utvikler som står i sentrum. Nyansatte blir derfor del av et kompetanseprogram. Fordelt utover høsten fylller vi på i konsulent-verktøykassen, gjennom foredrag og workshops med erfarne konsulenter fra egne rekker.

 • Fagbobler

  I Bredvid er vi interessert i det andre er interessert i og ser alle muligheter til å øke vår kompetanse. Derfor er det lav terskel for å starte fagbobler der alle interesserte har fokus på å lære om ett interessant tema. Her er det bare å slenge seg med på alt som høres spennende ut.

 • Kompetansesamtaler

  Med jevne mellomrom så gjennomfører alle ansatte en kompetansesamtale med sin fagleder. Her settes dine målsetninger og interesser i fokus, og vi ser på hvordan Bredvid best kan tilpasse seg den enkeltes behov.

 • Fagdag

  Med jevne mellomrom samles alle ansatte for å sette fokus på et fagområde. Her lærer vi sammen gjennom teori og praksis av enten interne eller eksterne foredragsholdere.

 • Kurs

  I Bredvid så sender vi gjerne ansatte på ulike kurs både fysisk og digitalt. Både egne initiativ og deltakelse på faste kurs er viktige for å være oppdatert.

 • Fritt budsjett til bøker og gadgets

  Du kjøper det du trenger for å lære deg det du ønsker og trenger.

Quotee

52

Faglige aktiviteter i fjor

26

Sosiale aktiviteter i fjor

Quotee
Quotee

14

Verv du kan søke på

41

Ansatte

Quotee

Goder

 • Aksjeprogram

  I Bredvid er det med jevne mellomrom anledning til å kjøpe seg inn i vårt aksjeprogram. På denne måten kan den enkelte ansatte føle et enda større eierskap til eget selskap og kvaliteten de leverer i hverdagen.

 • Forsikringer og pensjon

  Alle ansatte er dekket av en av markedets beste helseforsikringer. I tillegg har vi reiseforsikring og en skikkelig bra pensjonsordning.

 • Flat bonus

  I Bredvid er alles innsats like mye verdt. Derfor får alle ansatte den samme bonusen, uavhengig av ansiennitet.

 • Utstyr

  Frihet til å kjøpe det utstyret du behøver for arbeidssituasjoner eller personlig utvikling.

 • Ekstra ferie

  I tillegg til fem uker ferie, har vi også fri i romjulen.