Samfunnskritisk kundeportal

Bredvid og Telia

Digital kommunikasjon og infrastruktur har blitt en helt sentral del av samfunnet vårt. I tillegg til å koble sammen familie, venner og kjente på tvers av geografisk avstand, er denne infrastrukturen også en viktig byggekloss for mange bedrifter. I Norge benytter fire av ti bedrifter seg av Telias kommunikasjonsløsninger - dette inkluderer noen av landets største og mest samfunnskritiske virksomheter.

Teknologier

React

TypeScript

GraphQL

Java

Kotlin

Spring Boot

REST

Elastic Search

SQL

Kafka

OAuth2

Terraform

Puppet

Docker

AWS

GitHub Actions

Storybook

Figma

Tjenester

Prosjektledelse

UX design

Løsningsarkitektur

Produktutvikling

Portal for bedriftskunder

Høsten 2017 startet prosjektet "Min Portal" rettet mot bedriftskunder. Formålet med prosjektet var å utvikle den beste kundeportalen på B2B-markedet, med høy grad av selvbetjening. Portalen er bygget for å gi kunden full oversikt og mulighet til å administrere kundeforholdet – herunder administrasjon av produkter og tjenester, fakturaadministrasjon, håndtering av feilmeldinger og ordre, dokumentarkiv og brukerstyring av eget tjenesteoppsett.

Å bygge en slik portal er et stort prosjekt, som krever kompetanse innen løsningsarkitektur, prosjektledelse, systemutvikling og brukertilpasning. Helt siden oppstart i 2017 har konsulenter fra Bredvid bidratt til arbeidet med Min Portal, og delt av vår kompetanse innen alle fagområdene.

Hvordan oppleves det å ha ansvar for noe som er så synlig og berører så mange?

— Det er et oppdrag på øverste hylle, sier Jarle Mørch, prosjektleder i Bredvid med ansvar for Min Portal. Telia leverer tjenester og infrastruktur til mange av landets største og samfunnskritiske virksomheter. Det stilles derfor store krav til løsningen og vi har brukt mye tid på innsiktsarbeid for å gjøre en kompleks løsning sammensatt av data fra ulike kilder til noe som er nyttig, brukbart og enkelt å forstå. Det har vært et stort ansvar, men det har gjort prosjektet både spennende og utfordrende.

Hva tenker du er avgjørende for å lykkes med et såpass omfattende prosjekt?

— Fordi prosjektet har høy grad av kompleksitet, men løsningen skal oppleves som enkel i bruk, er det absolutt en fordel å være et helt team fra Bredvid. Det er ikke uvanlig at man leder denne typen prosjekter med konsulenter fra ulike selskaper, men det er en fordel å jobbe mer partner-orientert, som vi har gjort her. Det gjør kompetansestyring, utvikling og ressursstyring enklere – men ikke minst er det mer motiverende og bedre for teamet som gjør jobben. Jeg tror så absolutt det er en fordel for begge parter, sier Mørch.

Hva legger du i det – kan du gi et eksempel?

— Ja, jeg tror noe alle kan kjenne seg igjen i – er at det skjer mye verdiskaping utenfor vanlig arbeidstid. Er man et team med tilhørighet til hverandre, oppstår det en dynamikk der lagspillere spiller hverandre gode også utenfor arbeidstiden. Den synergieffekten er viktig.

Hva legger du i partnerskap?

— Partnerskap handler om hvordan man behandler hverandre og hvordan man tilrettelegger for å få det beste ut av hverandre. Selv om vi er en liten brikke i Telias samlede infrastruktur, synes jeg Telia er en god oppdragsgiver. Dette handler om mennesker, og de som behandler leverandørene sine like godt som kundene sine, er ekte vare. Det er vi opptatt av i Bredvid, avslutter Mørch.

Gjennom 2023 fortsetter vi å jobbe sammen med Telia på dette og andre prosjekter. Vi anser dette som et sterkt og fruktbart partnerskap, og håper at også fremtiden lar oss gå sammen og skape flere digitale løsninger for en bedre hverdag.

Bilde av Jarle Mørch

Er man et team med tilhørighet til hverandre, oppstår det en dynamikk der lagspillere spiller hverandre gode også utenfor arbeidstiden. Den synergieffekten er viktig.

- Jarle Mørch

Prosjektleder i Bredvid