Sammen ivaretar vi byggene våre

Bredvid og Norsk Kommunalteknisk Forening

Bredvid begynte samarbeidet med NKF desember 2021. Bredvid har utviklet systemet IK-bygg som støtter norske kommuner med å ta vare på byggene våre. Løsningen har gått fra å være en enkel webløsning til et integrert system i kommunenes forvaltningssystemer. Løsningen hjelper byggforvaltere med å holde oversikt over vedlikeholdsbehovet innenfor sine ansvarsområder.

Teknologier

Azure

API-utvikling

.NET

C#

Entity Framework

React

Typescript

Microsoft Entra ID

Tanstack Query

Github Actions

Bicep

Tjenester

Systemutvikling

CI/CD

Prosjektledelse

Arkitektur

Rådgivning

Datamigrering

Skyutvikling og -migrering

AI

Autentisering

Internkontroll av kommunale bygg

En av NKF sine oppgaver er å støtte norske kommuner i å ta vare på bygg og sørge for at de er forsvarlig stand. NKF har med systemet IK-Bygg i flere år levert kvalitetssikrede sjekklister for å sikre god internkontroll i Norges kommuner. Sammen skal vi fremme bærekraftig forvaltning og vedlikehold av våre felles bygg.

Trygghet og beslutningsgrunnlag

Målet med systemet er å hjelpe kommunene med å ha trygge bygg for sine innbyggere og at byggene etterfølger lov og forskrift. Systemet synliggjør tilstand og behov for midler, som gir grunnlag for politiske prioriteringer i en stram kommuneøkonomi. Gjennom dokumentert godt internkontrollarbeid i IK-Bygg kan også kommunen være styrket i eventuelle forsikringssaker.

Total tjenesteleverandør

Bredvid har fungert som en total tjenesteleverandør på utvikling og digital rådgivning innen et bredt spekter av teknologier.