Kapasitet i sanntid

Bredvid og Ruter

Bredvid inngikk et samarbeid med Ruter i februar 2023 for å bidra til utviklingen av et sanntidssystem som legger grunnlaget for presise beregninger av antall reisende til enhver tid. Dette samarbeidet understreker Bredvids vedvarende engasjement for innovasjon og teknologisk fremdrift.

Teknologier

Apache

Kafka

Kotlin

Python

Snowflake

Terraform

Kubernetes

AWS

Tjenester

Backend-utvikling

Sanntidssystemer

Datavarehus

Sky

Systemarkitektur

Maskinlæring

Presis sanntidsberegning

Ruter har i løpet av årene intensivert sitt fokus på å tilby sanntidsinformasjon til de reisende. For å skape bedre forutsigbarhet for de reisende og gi dem et bedre grunnlag for å planlegge reisen, har Ruter identifisert potensialet for forbedring i informasjonsflyten knyttet til kapasitet om bord. Gjennom å tilby informasjon om kapasitet og antall passasjerer om bord, basert på maskinlæring og sanntidsdata i Ruter-appen, kan reisende enklere planlegge reisen.

Kan planlegge i forveien

Ved å bruke innhentet data fra kjøretøyene og maskinlæring, vil Ruter være i stand til å gi mer presise estimater på antall reisende til alle tider av døgnet. Siden kapasiteten blir estimert noen dager i forveien, tilrettelegger det for at kundene kan planlegge med noen dagers margin.

Bedre plass ombord

Dette vil igjen legge til rette for effektiv reiseplanlegging, og bidra til å forhindre overfylte busser, båter og T-baner, noe som vil føre til en mer behagelig reise for alle. Basert på estimert kapasitet, kan kunden velge alternative reiseruter eller tidspunkt med mindre trengsel.

Bilde av Martin Gundersen

Som et logistikkselskap som opererer i sanntid har Ruter krevende forretningskrav, og er derfor veldig frempå med ny teknologi. Jeg har lært å behandle data i sanntid og lagre det på en måte som tilrettelegger for analyse med både statistiske modeller og maskinlæring.

- Martin Gundersen

Seniorutvikler i Brevid