Et samarbeid for ungdom

Bredvid og Mental Helse Ungdom

Sammen med Mental Helse Ungdom har vi laget en helt ny nettside som har ny informasjonsarkitektur, nytt CMS og implementert nytt design fra Snøhetta. Det er en nettside som er tydelig, oversiktlig og som følger prinsipper for universell utforming.

Utforsk nettsiden

Teknologier

Azure

Sanity

GROQ

Next.JS

TypeScript

REST

GitHub

GitHub Actions

Tjenester

Prosjektleder

Frontend utvikling

Backend utvikling

UX designer

For ungdom og de rundt dem

Dette gir de en helt ny og ressurssterk plass for ungdom som har utfordringer med mental helse, men det er også en nyttig plass for pårørende eller andre som bistår ungdom. Mental Helse Ungdom har fått en moderne og brukervennlig publiseringsplattform ved å ta i bruk Sanity. Dette gir dem et fremtidsrettet grunnlag for å lettere kommunisere med sine brukere. 

Mobile image

Ekte samarbeid, ekte resultater

Ansatte fra Mental Helse Ungdom har vært tett involvert hele veien fra utforming av design til implementasjon. Det har vært kritisk å få innspill på hvordan innhold og funksjonalitet er tenkt å tas i bruk, samt forstå hvordan Mental Helse Ungdom jobber og hva som er intensjonen bak de handlingene de gjør. Vi har hatt ukentlige statusmøterhvor vi har gått gjennom endringer siden sist, risikoer, planer og prioriteringer for veien videre.

Mobile image

Fra rot til system

I lengre tid har Mental Helse Ungdom sin nettside vært drevet av personen i organisasjon medmest teknisk innsikt. Med tiden har detteblitt en uoversiktlig ordning, som igjen har resultert i at informasjon ligger spredt på forskjellige steder. Utfordringen har derfor vært å finne en løsning for å strukturere informasjonen på ryddigst mulig måte.

Ideer til virkelighet

Snøhetta gjorde en stor innsiktsjobb om hvordan innholdet er strukturert og hvordan det burde være strukturert. Deres designarbeidet tok vi videre og implementerte, og underveis har vi brukertestet på både brukere og ansatte i Mental Helse Ungdom. Teamet fra Bredvid har laget et modulerbart system slik at Mental Helse Ungdom enkelt kan utforme nye sider tilpasset et bredt spekter av innhold. 

Bilde av Adrian Lorentsson

Samarbeidet med Bredvid har vært uvurderlig for Mental Helse Ungdom. Det har jo selvfølgelig vært helt avgjørende at Bredvid har vært så generøse i å samarbeide med oss pro-bono, men kompetansen, innsikten og kvaliteten på det de leverer er også enestående. Jeg har vært i non-profittbransjen i mange år, og ofte kan pro-bonosamarbeid føre til at kvaliteten lider. Med Bredvid har vi opplevd å være en like verdifull samarbeidspartner som alle andre. De er systematiske, grundige, innovative, kreative og effektive og har laget et produkt for oss som jeg ikke hadde fantasi nok til å drømme om

- Adrian Lorentsson

Generalsekretær, MHU