En grønnere digitalisert fremtid

Bredvid og Multiconsult

Multiconsult er et ledende norsk konsulentfirma grunnlagt i 1908, som tilbyr tekniske og rådgivende tjenester innenfor blant annet energi, industri og miljø. For å overvåke støy på byggeplasser har Multiconsult og Bredvid utviklet multiSense, et verktøy som visualiserer støydata og hjelper kunder med å regulere lyd og redusere overtredelser.

Teknologier

React

Bicep

Kotlin

Azure DevOps

TypeScript

.NET

ArcGis

Microsoft Entra ID

Azure Application Insights

Azure Table Storage

Azure Databricks

Azure Key Vault

Entity Framework

C#

Feature Manipulation Engine (FME)

Vite

Styled Components

ArcGis SDK

Tjenester

Fullstack-utvikling

UX Design

Rådgivning

Produktutvikling

Smidig utvikling

Sky

DevOps

Fokus på miljø

Fokuset på å redusere påvirkning på natur og miljø blir stadig viktigere. Multiconsult bestemte seg for å ha en fremoverlent strategi og sette en markedsstandard for hvordan miljø skal være i fokus i oppdrag. Alle prosjektene som Bredvid har vært involvert i har hatt miljøfokus.

Grønne lån for grønnere boliger

Bredvid begynte å samarbeide med Multiconsult våren 2022 for å utvikle Grønne Lån. Dette er en tjeneste som hjelper boligeiere til å beregne om man kvalifiserer til å søke om et “grønt lån”. Denne tjenesten gir insentiver for å oppgradere boliger fra et miljøperspektiv og er allerede i bruk hos blant annet SpareBank1.

Mindre støy på byggeprosjekter

For å holde kontroll på støyverdier og visualisere utvikling av støydata på̊ byggeplasser har vi utviklet multiSense. Dette bidrar til enkel overvåking og regulering av lyd/støy fra byggeprosjekter. multiSense kan benyttes av Multiconsults kunder for å se når støyen overskrider definerte grenseverdier, og for å redusere eventuelle overtredelser.

Redusere naturinngrep med nytt verktøy

Bredvid har nylig vært med på å utvikle et nytt verktøy som vil bidra til å redusere konsekvenser for naturmangfold ved naturinngrep i utbyggingsprosjekter. Verktøyet kvantifiserer naturtap, og åpner med det opp for å optimalisere gjennomføring og planlegging av utbyggingsprosjekter basert på minst mulig tap av naturmangfold. Multiconsults motivasjon er å legge til rette for gode beslutningsprosesser i prosjekter som påvirker natur og miljø.

Bilde av Line Kristin Huserbråten Hafsal

Multiconsult ønsker å gjøre det lettere å ta riktige valg, og et slikt verktøy vil bidra til å belyse problemstillinger og legge til rette for gode underlag når beslutning om arealbeslag gjøres. Dette verktøyet vil også være med å hjelpe kunder som ønsker mer innsikt i naturbeslag for utbyggingsprosjekter. Nå har vi muligheten til å foreslå de mest skånsomme løsningene med lavest påvirkning av naturen

- Line Kristin Huserbråten Hafsal

Prosjektleder i Multiconsult