Digitalisering av kor

Bredvid og ChoirMate

ChoirMate er en applikasjon som tilbyr et samlet sett av nødvendige tjenester skreddersydd for kor, korister og dirigenter.

Teknologier

NextJS

React

Tailwind

TypeScript

Vercel

i18n

Tjenester

Frontendutvikling

Rådgivning

Smidig utvikling

Et verktøy for kor verden over

ChoirMate inkluderer øvingslister, lydfiler, noter, kalender, samt muligheten for kommunikasjon via chat. ChoirMate representerer et viktig verktøy for kor verden over, slik at de enkelt kan organiseres uten noen behov for tilleggsverktøy.

Målet med ChoirMate er å dekke alle behovene til kor, uavhengig av deres størrelse, popularitet og geografisk beliggenhet, både når det gjelder intern organisering og ekstern presentasjon. På bakgrunn av dette, ønsker ChoirMate å hjelpe sine kunder å digitalisere seg ved bruk av dataen de selv har lagt inn i applikasjonen. På den måten kan hver enkelt musikkgruppe, om de ønsker, dele sin historie, sine arrangementer, korister og sitt repertoar. Dette er et viktig arbeid da mange kor ikke har nødvendig kompetanse eller ressurser til å utvikle dette selv, i tillegg gir det en trygghet ved å bruke samme aktør.

Et agilt samarbeid

Samarbeidet mellom Bredvid og ChoirMate startet august 2023 med mål om å utvikle tjenester som samsvarer med visjonene til ChoirMate. Dette inkluderte implementeringen av en ny webapplikasjon som tar i bruk dynamisk data fra registrerte kor. Bredvid satt inn Pegah Banaei og Cathrine Bartnes som utviklere, og Terje Haugum som teamlead. Teamet arbeidet agilt gjennom ukentlige kundemøter og daglige standups for å imøtekomme de raske endringene som var ønsket. Gjennom månedene med utvikling er det blitt laget et vakkert produkt med moderne design og høy grad av både tilgjengelighet og responsivitet.

Nyeste innen NextJS

Med den raske utviklingen innen teknologi, valgte Bredvid å bruke det nyeste innen NextJS. Beslutningen om teknologivalg ble tatt med tanke på evnen til å ivareta statisk-side-generering og optimalisere ytelsen ved å maksimere effektiviteten og responstiden på nettsiden. NextJS-teamet legger stor vekt på å sikre en høy grad av kompatibilitet mellom NextJS og nødvendige tredjepartsverktøy. Dette fokuset er kritisk for å redusere lasten ved integreringen av slike verktøy. Vi ønsker å minimere potensielle utfordringer knyttet til kompatibilitet, slik at både utviklingen og driftingen av web-applikasjoner kan være så smidig som mulig.

Økt ytelse og raskere sidelasting

I tillegg er det verdt å merke seg at valget av NextJS, et moderne rammeverk bygget på React, ikke bare gir oss et solid teknologisk fundament, men det har også utvidet teamets dybdekunnskap om nøkkelkomponentene som er avgjørende for utviklingen av avanserte web-applikasjoner. Gjennom vår bruk av NextJS har vi opplevd fordeler som økt ytelse og raskere sidelasting. Den innebygde støtten for automatisert side-generering (SSG) og inkrementell bygging har ført til en forbedret skalerbarhet og optimalisert ressursbruk. Videre har implementeringen av NextJS gitt oss en dypere innsikt i server-side rendering (SSR), og vi har kunnet dra nytte av dynamisk ruting for å opprette dynamiske sider basert på datainnholdet. Dette har gitt teamet verdifull kompetanse som gjør oss bedre rustet til å takle komplekse utfordringer og levere høykvalitets web-applikasjoner som møter og overgår våre kunders forventninger.

Kor kan nå dele sin historie

Målet med produktet er å gi alle kor og de femsifrede medlemmene av ChoirMate en enkel mulighet til å digitalisere seg og dele sin historie.

Bilde av Eirik Stien

Å jobbe med konsulentene fra Bredvid på denne viktige nettløsningen for ChoirMate var en flott opplevelse. Deres pålitelighet ble tydelig fra starten, komplementert med talent for å bygge en smart teknisk løsning. Arbeidsprosessen bestod av gode diskusjoner og en tilpasset metodikk for å oppnå best mulig fremdrift og autonomi. Bidraget fra Bredvid var sentralt i lanseringen av denne løsningen, som raskt nådde et globalt publikum og tiltrakk seg kunder, alt innen bare noen få måneder. Dedikasjonen og ekspertisen til Bredvid-teamet var nøkkelfaktorer i suksessen til vårt prosjekt.

- Eirik Stien

Daglig leder i Sounds Good AS