Alt samlet i én portal

Bredvid og Norges sjømatråd

Bredvid har adressert Norges Sjømatråds behov for modernisering ved å samle og oppgradere flere eksisterende digitale løsninger inn i en ny, integrert portal. Denne sentraliserte løsningen tilbyr forbedret tilgangskontroll og effektiv håndtering av tjenester for både ansatte og eksterne brukere.

Teknologier

Azure

Microsoft Entra ID

Azure SQL

Azure Function Apps

Azure Web Apps

Azure Application Insights

Azure AD B2C

.NET

C#

Tjenester

Systemutvikling

Arkitektur

Autentisering (SSO)

Enklere og sikrere tilgangskontroll

Sjømatrådet hadde tidligere flere enkeltstående løsninger og nettsteder for både ansatte og eksterne aktører. Flere av løsningene hadde behov for modernisering, vedlikehold og integrasjon. I tillegg hadde Norges sjømatråd behov for å samle løsningene i en portal, som gjorde det enkelt og sikkert å håndtere tilgangskontroll til de ulike tjenestene.

Autentisering integrert mot flere ulike systemer

Bredvid hadde ansvar for vedlikehold, modernisering og nyutvikling av de digitale tjenestene. I tillegg hadde Bredvid ansvaret for utforming av den tekniske løsningen og implementering av en felles påloggingstjeneste for Sjømatrådets tjenester på nett.

Løsningen tilbyr pålogging via flere tekniske standardprotokoller. Løsningen bruker autentisering og rollebasert tilgangsstyring via integrasjon med Azure Active Directory for internt ansatte, og Azure AD B2C for kunder og samarbeidspartnere. Løsningen er også integrert med Sjømatrådets CRM-system for håndtering av eksterne brukere.

Effektivt vedlikehold og forvaltning

Løsningen benytter Microsoft Azure som infrastruktur: Azure Active Directory og Azure Active Directory B2C for brukerkatalog, Azure SQL som datalager, Azure Functions og Azure Web Apps for integrasjoner og Application Insights for logging.

Løsningen har også automatisert test og utrulling. Fordeler for kunden består i at Sjømatrådet har moderne løsninger som spiller sammen i en portalløsning. Tjenestene skapes, vedlikeholdes og forvaltes på en sikker og effektiv måte, basert på Sjømatrådets markedsmessige og forretningsmessige behov.